Koordynator MP Polskie Klastry

Koordynator MP Polskie Klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz koordynacji Klastra Metalowego METALIKA. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców działających w branży metalowej i komplementarnej, jednostek sfery badawczo-rozwojowej (B+R), instytucji otoczenia biznesu, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek administracji publicznej w stałej współpracy opartej o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra. Ma to również związek z wizją rozwoju regionu w oparciu o wykreowanie marki Klastra.
Koordynatorzy regularnie organizują spotkania klastra, podczas których, między innymi, przedstawiane są projekty działań, prezentowane są oferty firm chcących współpracować z klastrem oraz omawiane są bieżące sprawy klastra. W efekcie działań koordynatorów Klaster Metalowy METALIKA został zakwalifikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do:
• grona najważniejszych klastrów województwa zachodniopomorskiego (katalog i wystawa klastrów 2012),
• badania Benchmarking Klastrów 2012 i 2013,
• udziału w ogólnopolskim katalogu klastrów, będącym przedmiotem promocji na rynkach zagranicznych.

 

OFERTA

Projekty dla klientów biznesowych

 • Badania rynku
 • Badania marketingowe
 • Projekty wspierające rozwój
 • Strategie
 • Doradztwo
 • Komunikacja z rynkiem

Projekty dla JST

 • Pomoc w opracowaniu oferty JST w celu pozyskania inwestorów
 • Wzmocnienie wiarygodności JST w rozmo-
  wach z inwestorami (opracowujemy listę argumentów)
 • Zainicjowanie długofalowego programu pozys-
  kiwania inwestorów
 • Wypracowanie znaczącej roli JST na mapie regionu i Polski
 • Badania w obszarach społecznych i gospo-
  darczych
 • Opracowanie strategii
 • Pomoc w pozyskaniu sponsorów i patronów medialnych
 • Projekty w zakresie komunikacji z otoczeniem

Comments are closed