Koordynator MP Polskie Klastry

Koordynator MP Polskie Klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz koordynacji Klastra Metalowego METALIKA. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców działających w branży metalowej i komplementarnej, jednostek sfery badawczo-rozwojowej (B+R), instytucji otoczenia biznesu, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek administracji publicznej w stałej współpracy opartej o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra. Ma to również związek z wizją rozwoju regionu w oparciu o wykreowanie marki Klastra.

Koordynatorzy regularnie organizują spotkania klastra, podczas których, między innymi, przedstawiane są projekty działań, prezentowane są oferty firm chcących współpracować z klastrem oraz omawiane są bieżące sprawy klastra. W efekcie działań koordynatorów Klaster Metalowy METALIKA został zakwalifikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do:

  • grona najważniejszych klastrów województwa zachodniopomorskiego (katalog i wystawa klastrów 2012),
  • badania Benchmarking Klastrów 2012 i 2013,
  • udziału w ogólnopolskim katalogu klastrów, będącym przedmiotem promocji na rynkach zagranicznych.

USŁUGI KOORDYNATORA MP POLSKIE KLASTRY w zakładce: OFERTA

Comments are closed