Klaster Metalowy Metalika

Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). Klaster METALIKA skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Firmy działające w ramach Klastra osiągają sprzedaż na poziomie 320 mln zł, zatrudniając około 2300 pracowników.

Zdecydowana większość firm skupionych w klastrze to przedsiębiorstwa o wieloletniej tradycji działania na rynku. Są to zarówno liderzy w branży w skali krajowej jak i ważne podmioty regionalne. Prawie wszystkie firmy mają doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi, szczególnie z rynku niemieckiego oraz rynków skandynawskich.

Eksport przedsiębiorstw klastra ogółem kształtuje się na poziomie ok. 50%.

Dla wszystkich firm szczególnie ważna jest rzetelność i jakość produkcji dlatego posiadają one wiele certyfikatów i specjalistycznych dopuszczeń branżowych i narodowych.

Członkami klastra są również Starostwo Powiatowe w Wałczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy, a partnerami: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-pomorskiego, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Klaster Metalowy Berlin-Brandenburg.

Koordynatorem klastra jest spółka MP Polskie Klastry Sp. z o.o.

 

OFERTA KLASTRA

Unikatowa w skali kraju konstrukcja klastra METALIKA pod względem zasobów i umiejętności firm stowarzyszonych w inicjatywie pozwala na kompleksową realizację specjalistycznych zamówień z branży metalowej.

Dzięki zdolności do kooperacji wewnętrznej klaster ma możliwość współpracy z partnerami zewnętrznymi na zasadzie cluster-sourcing.

Posiadane przez klaster zasoby charakteryzują się wysoką innowacyjnością technologiczną, która wpływa na użyteczność oferowanych produktów i usług.

Przedsiębiorstwa klastrowe realizują zlecenia dla branży morskiej, off-shore’owej, budowlanej, rolniczej, motoryzacyjnej (samochodów ciężarowych i autobusów), diagnostyki samochodowej, farm wiatrowych i ochrony środowiska, rowerowej oraz zaawansowanych maszyn i urządzeń związanych z obróbką metalu.

 

KONTAKT

Koordynator klastra
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.
Tel. +48 606 280 653 (EN, FR)
Tel. +48 603 798 785 (EN)
www.polskieklastry.org

Comments are closed