Strona Główna

Grudzień 2018

 • 14 grudnia odbyło się w PWSZ w Wałczu świąteczne spotkanie klastrowe na którym zostało przedstawionych dwóch nowych członków klastra: Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu reprezentowane przez Prezesa Zarządu Mariana Płóciennika oraz Auto Zabudowy reprezentowane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Kluzka. Po prezentacji nowych członków dr inż. Marek Olesiak, dr inż. Mariusz Wojtalik i dr inż. Wojciech Musiał przedstawili najnowsze informacje dotyczące pozyskanych środków oraz perspektywę uruchomienia Centrum B+R dla przedsiębiorców.
  Koordynatorzy Klastra METALIKA (dr Marzena Frankowska i Marek Dymsza) omówili przeprowadzone warsztaty z Lean Manufacturing dla klastrowiczów, międzynarodową konferencję „Joint Romanian-Hungarian International Cluster Conference 2018”, seminarium na targach RE-Energy w Warszawie w ramach projektu EE-METAL, benchmarking klastrów w których METALIKA brała udział oraz plany na pierwsze półrocze 2019 r. Spotkanie zakończyło się ciepłym barszczem i pasztecikami przygotowanymi przez firmę cateringową z Piły.

Listopad 2018

 • Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Województwa Zachodniopomorskiego

  Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 367 firm województwa zachodniopomorskiego, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł. wśród nagrodzonych firm jest firma ALBOR z Wałcza. Gratulujemy!

 • EU CLUSTER WEEKS 2018-2019
  Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej dla popularyzacji klastrów w Europie
  Więcej informacji: https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eu-cluster-weeks#EUCLUSTERWEEKS
 • Joint Romanian – Hungarian Cluster Conference Bridging Countries – Reaching Europe | 20-22.11.2018
  W dniach 20-22 listopada 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja klastrowa organizowana po raz pierwszy równocześnie przez dwa państwa Rumunię (Oradea) oraz Węgry (Debrecen).
  Podczas konferencji Annalisa Tessarolo z Komisji Europejskiej (DG GROW) przedstawiła zamierzenia KE odnośnie klastrów w kolejnym roku. Konferencja była okazją do spotkania menedżerów klastrów europejskich, przedstawicieli ministerstw i agencji rządowych odpowiedzialnych za politykę klastrową, a także naukowców.
  Na zaproszenie węgierskiego Ministerstwa Finansów w konferencji udział wzięła Marzena Frankowska uczestnicząc w panelu „Role of university in clusters”.
  Więcej informacji: http://www.afaceri.ro/joint-romanian-hungarian-international-cluster-conference-2018-bridging-countries-reaching-europe/
 • W dniu 21 listopada w Szczecinie, w hotelu DANA odbyła się konferencja techniczna poświęcona NOWOCZESNYM ROZWIĄZANIOM I SYSTEMOM INTRALOGISTYCZNYM W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, nad którą patronat honorowy objął Klaster Metalowy METALIKA. Konferencję zorganizowana firma Axon Media.
  Podczas konferencji możliwe było zapoznanie się z oferowanymi produktami na stanowiskach demonstracyjnych firm, jak również wysłuchanie prezentacji o wybranych produktach. Ponadto ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty przygotowane przez firmę ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne i Omron Electronics.
  Pan Robert Sylwesiuk z firmy RECORD – członek Klastra Metalowego METALIKA zaprezentował systemu ERP, którego zastosowanie z pewnością pozwoli na efektywniejsze zarządzanie całym przedsiębiorstwem.
 • 06-07 listopada 2018 we Wrocławiu odbyły się warsztaty z „Symulacji Lean Manufacturing” organizowane przez Klaster Metalowy METALIKA z Lean Enterprise Institute Polska dla członków klastra. W warsztatach uczestniczyło 21 osób!Poznaliśmy w praktyce,  jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:
  • Wysokie koszty produkcji
  • Nadmierne zapasy
  • Długi czas cyklu produkcyjnego
  • Niestabilne procesy
  • Brak motywacji do wdrażania usprawnień
  • Trudności w dostrzeganiu marnotrawstwa w praktyce produkcyjnej
  • Brak praktycznej wiedzy o metodach sterowania przepływem materiałów
  • Brak przekonania co do korzyści płynących z wdrożenia zasad Lean Manufacturing

   

  Produkując rzeczywiste produkty w symulowanej fabryce w trakcie 4 zmian produkcyjnych, uczestnicy warsztatów przekonali się, jak duże korzyści przynoszą wdrażane kolejno metody Lean Manufacturing. Obecnie jest to dominująca i najskuteczniejsza na świecie filozofia zarządzania produkcją.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia warsztatów. Gratulujemy i do zobaczenia na kolejnych warsztatach!

 • Konferencja techniczna: Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne w zakładach produkcyjnych, 21.11.2018 w SzczecinieZapraszamy na konferencję i warsztaty, której patronem honorowym jest Klaster Metalowy METALIKA, a promotorem Katedra Logistyki US.Intralogistyka ma znaczący wpływ na całościowe koszty produkcyjne i sprawną realizację celów. Im więcej znamy nowinek, skutecznych rozwiązań i technologii, tym nasze procesy mogą stać się wydajniejsze. Poprowadzą ją doświadczeni praktycy z czołowych firm, którzy na co dzień zajmują się logistyką wewnątrzzakładową.Program konferencji został podzielony na obszary: logistyka wewnątrzzakładowa, magazynowanie, oprogramowanie oraz zastosowanie dronów. W programie wydarzenia, oprócz prelekcji, także dwa specjalne warsztaty – pierwszy o optymalizacji przestrzeni magazynowej w sytuacji wzrostu zamówień bez generowania dodatkowej powierzchni i kosztów, a drugi – o praktycznej stronie robotyzacji logistyki wewnątrzmagazynowej.WYDARZENIE BEZPŁATNE, OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!Więcej informacji oraz rejestracja: http://www.axonmedia.pl/konferencje/aktualne/intralogistyka-listopad-2018-szczecin/

Październik 2018

 • Sprawozdanie z seminarium na Targach RE-Energy 12.10.2018 – kliknij aby rozwinąć tekst

  W dniu 12 października br. odbyło się seminarium „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”. Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu ,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL): Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska). Seminarium było jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej RE-energy odbywającym się w Warszawie.Podczas pierwszej części spotkania Pan Marek Dymsza z MP Polskie Klastry Sp. z o.o. zaprezentował  pokrótce działalność Klastra Metalowego Metalika oraz ideę projektu EE-METAL. Omówił także znaczenie efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Następnie Pani Marta Podfigurna z Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii przedstawiła wyniki audytów energetycznych polskich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie oraz wynikający z nich potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Tę część spotkania podsumował swoim wystąpieniem Pan Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii omawiając wyzwania i sposoby finansowania poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Poruszono tu także kwestię istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania.W drugiej części seminarium zaprezentowano potencjalne źródła finansowania inwestycji energooszczędnych dostępne dla sektora MŚP. W pierwszej kolejności swoje oferty omówili przedstawiciele instytucji finansowych (banków). Pani Edyta Watkowska, ekspert z Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiła instrumenty finansowe na rzecz wsparcia efektywności energetycznej dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Następnie Pan Krzysztof Rączka, dyrektor Regionu Szczecin zaprezentował oferowaną przez PKO Leasing S.A. ofertę finansowania inwestycji w oszczędność energii w formule leasingu. Omówiono także ofertę banku BGŻ BNP Paribas. Jego przedstawiciel – Pan Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju omówił programy, które wspierają inwestycje MŚP przyczyniające się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.Istotną częścią wydarzenia była część poświęcona praktycznym możliwościom finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne w formule ESCO. Jako pierwszy rolę ESCO w realizacji i finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP zaprezentował Pan Adam Sierański, Prezes Zarządu firmy Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. Omówił przykłady prowadzonych w przedsiębiorstwach działań bezkosztowych, niskonakładowych i inwestycyjnych. Następnie Pan Jacek Walski, właściciel firmy PREDA omówił przykład strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na oszczędne instalacje i zarządzanie energią, jak również przedstawił przykłady modeli inwestycji w rozwiązania energooszczędne.

  Seminarium było także okazją do bezpośrednich spotkań, wymiany pomysłów, informacji i kontaktów między dostawcami rozwiązań finansowych oraz przedstawicielami sektora MŚP.

  Wszystkim uczestnikom i prelegentom obecnym podczas seminarium dziękujemy za udział i zapraszamy do pobrania dokumentów z tego spotkania:

 • PREZENTACJE DO POBRANIA:
 1. MPPK RE-Energy_12.10.2018
 2. SAPE_RE-Energy_12.10.2018
 3. AUiPE_RE-Energy_12.10.2018
 4. BGK_RE-Energy_12.10.2018
 5. PKO RE-Energy_12.10.2018
 6. PARIBAS RE-Energy_12.10.2018
 7. PEE_RE-Energy_12.10.2018
 8. PREDA_RE-Energy_12.10.2018

SPOTKANIE KLASTROWE 02.10.2018

 • 2 października w PWSZ w Wałczu odbyło się spotkanie Klastra Metalowego METALIKA. Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

Część pierwsza obejmowała:

 • Prezentację firmy klastrowej – M.I.STEEL Paweł Misztal
 • Jak skutecznie i szybko obniżyć koszty zużycia energii? – firma Polska Efektywność Energetyczna Adam Sierański
 • Lean Management – warsztaty symulacyjne

Część druga:

 • Spotkanie organizowane z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz firmą Deloitte:W programie:
 • Polska Strefa Inwestycji – nowy program zachęt inwestycyjnych dla firm planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień w podatku dochodowym – Deloitte
 • Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – działania na rzecz przedsiębiorców i samorządów – PARR
 • Pozapłacowe systemy motywacyjne pracowników – PARR
 • Prezentacja Klastra Metalowego METALIKA – MP Polskie Klastry

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Wrzesień 2018

PLIKI DO POBRANIA:

Sierpień 2018

Harmonogram misji i spotkań dla członków Klastra Metalowego METALIKA – druga połowa 2018 r.

4-7.09. Hamburg, Niemcy Targi SMM Hamburg – największe targi przemysłu stoczniowego i morskiego. Możliwość bezpłatnego skorzystania ze wspólnego stoiska UM Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego WZP. Materiały można dostarczać do 28.08 do COIE w Szczecinie. http://www.smm-hamburg.com/en/
19-21.09. Stuttgart,Niemcy Izba Rzemieślnicza Badenii-Wirtembergii organizuje misję do firm z branży obróbki metalu ze Stuttgartu. Impreza obejmuje wizytę na targach AMB 2018. Koszt 150 EUR.
2.10. – do potwierdzenia Wałcz Spotkanie członków Klastra Metalowego METALIKA
12.10. Warszawa Targi Energii Odnawialnej RE-Energy Expo i Termoexpo – EXPO XXI Warszawa. Seminarium „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego” – seminarium organizowane w ramach projektu EE-METAL pod patronatem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-Polska)
6-7.11. Wrocław Warsztaty LEAN dla członków Klastra METALIKA – LEAN Institut
14.11. Eberswalde,Niemcy Konferencja Klastra Metal Industry Cluster Berlin-Brandenburgia (WFBB)
12.11. – do potwierdzenia do potwierdzenia Spotkanie członków Klastra Metalowego METALIKA

Klaster METALIKA – konkurs – Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu.
Klaster Metalowy METALIKA jest partnerem konkursu i akcji promocyjnej „Twój biznes pod banderą sukcesu”.
8.08.2018 odbyła się konferencja inaugurująca projekt realizowany dla rozpropagowania przedsiębiorstw Województwa Zachodniopomorskiego na szeroką skalę.
Zachęcamy do zgłaszania się firm do tego konkursu, czekają ciekawe nagrody oraz kampania promocyjna. Czas zgłoszeń do 09.09.2018.
Więcej informacji na stronie biznes.wzp.pl oraz na profilu na https://www.facebook.com/PomZachodnie/

Lipiec 2018
Na zaproszenie Technoparku Pomerania 13 lipca miało miejsce spotkanie i prezentacja Klastra Metalowego METALIKA w ramach projektu: “Zakup usług IOB szansą na innowację MŚP”. Tym samym Klaster METALIKA został jednym z rekomendowanych partnerów projektu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Więcej informacji w zakładce: http://polskieklastry.org/oferta/

Czerwiec 2018

8 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie Klastra Metalowego METALIKA z cyklu „Dobre Praktyki METALIKI”. Gospodarzem była firma TELEYARD sp. z o.o. – GRUPA TELEMOND z siedzibą w Szczecinie, (link do strony: www.telemond.com.pl)
Program wizyty obejmował:

 • Prezentację firmy TELEYARD przez Mariusz Kurkierewicza i Zygmunta Prochora
 • Prezentację i omówienie dobrych praktyk w zakresie odzysku energii w komorach malarskich oraz zaawansowanego systemu filtracji, osuszania i klimatyzacji zastosowanych w firmie TELEYARD
 • Zwiedzanie hali produkcyjnej
 • Dyskusję po zapoznaniu się z możliwościami firmy
 • Sprawy klastrowe (warsztaty LEAN MANUFACTURING, MPPK jako partner w projektach 1.16 ZARR i Technopark oraz Fundusz Usług Rozwojowych, Klaster Metalowy METALIKA jako uczestnik opracowania przez PARP: Benchmarking Klastrów 2018)

Dodatkowo, nasze spotkanie połączone było z obchodami Europejskiego Tygodnia Energii, w ramach którego jesteśmy oficjalnym partnerem. Zapraszamy do zapoznania się z naszym wydarzeniem na oficjalnej stronie EUSEW:

http://www.eusew.eu/energy-days/metalika-metal-cluster’s-energy-day-2018-let’s-use-less-protect-better-earn-more

 

Maj 2018

Kwiecień 2018

 • Na zaproszenie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 5 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020.
  Klaster metalowy METALIKA jako Instytucja Otoczenia Biznesu, reprezentował Marek Dymsza, który przedstawił ofertę dla przedsiębiorców w zakresie doradztwa:
  1. Kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
  2. Wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług
  3. Korzystania z finansowania zewnętrznego,
  4. Jakości,
  5. Opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne
  Zapraszamy do korzystania z projektu 1.16 RPO WZ 2014-2020

Marzec 2018

 • VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA (23.03.2018).
  W tym roku spotkanie Klastra Metalowego METALIKA miało miejsce w gościnnych murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (IMiM) i zostało podzielone na cztery części.
  W pierwszej części członkowie Rady Organizacyjnej zapoznali się z przeprowadzonymi działaniami jakie zostały zrealizowane w 2017 r., wynikami finansowymi oraz omówiono propozycję uchwał. W drugiej części uczestniczyli wszyscy członkowie Klastra Metalowego METALIKA podczas której zostały zaprezentowane oferty: Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Centrum Innowacyjnego Biznesu oraz Rekord Pomorze.
  Następnie omówiono sprawozdanie finansowe z działalności klastra. Przeprowadzone działania w 2017r. i przedstawiono kierunki działań na 2018r. Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium koordynatorom dr Marzenie Frankowskiej i Markowi Dymszy na rok następny. Przed przerwą miały miejsce dwie prezentacje nowych członków klastra: HURTOSTAL 2 Sp. z o.o., oraz TELEYARD Sp. z o.o.
  Podczas przerwy była okazja by w przyjacielskiej atmosferze uczci VII rocznicę powołania METALIKI. Po przerwie miały miejsce prezentacje nowego członka klastra: LFE Poland Sp. z o.o. oraz prezentacja Dziekana prof. nadzw. Mirosława Pajora z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziały Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (IMiM).
  Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT. To było bardzo udane spotkanie. Dziękujemy wszystkim którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w VII ZWZ Klastra Metalowego METALIKA.
  link do prezentacji VII ZWZ Klastra Metalowego METALIKA (PDF do pobrania):
  – VII ZWZ Klastra Metalowego METALIKA
 • Seminarium projektu EE-METAL w Madrycie
  W dniach 14-15 marca 2018 w Madrycie odbyło się seminarium projektu EE-METAL. Gospodarzem był hiszpański partner projektu Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM).
  Klaster METALIKA reprezentowała Marzena Frankowska. Spotkanie, jak zwykle odbywało się w pracowitej i sympatycznej atmosferze. Przed nami kolejne wyzwania związane z realizacją projektu EE-METAL.

Luty 2018

 • Nowe miejsce spotkań dla Klastra Metalowego METALIKA.
  Miło nam poinformować, że decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymaliśmy jako Klaster Metalowy METALIKA do korzystania jedną z sal seminaryjnych w Centrum Informacji Menedżerskiej Service Inter-Lab. Zapraszamy do korzystania w godzinach funkcjonowania CIM SIL. http://bg.szczecin.pl/wzieu/ (91) 444-32-23
 • Jak co roku i tym razem w dniach 2-3.02.2018 r. w nadmorskim hotelu SENATOR w Dźwirzynie miały miejsce warsztaty klastrowe pt.: “Znaczenie efektywności energetycznej w świetle praktyki gospodarczej i samorządowej” na które licznie przybyli klastrowicze. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część warsztatową i część integracyjną.
  W części warsztatowej m.in. zostały omówione planowane wspólne wyjazdy na szkolenia z Symulacji Lean Manufacturing we Wrocławiu (listopad 2018), a w części integracyjnej motywem przewodnim był turniej bowlingowy o 1 srebrnego dolara. Pierwsze miejsce zajął Paweł Leśniczak, II miejsce zajęła: Żaneta Cichońska, III miejsce zajął Bogdan Wankiewicz. Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok na warsztatach!

Styczeń 2018

 • Spotkanie polsko-niemieckie na temat współpracy.
  Dnia 30.01.2018 w Punkcie kontaktowym Klastra Metalowego METALIKA – WZIEU Service Inter LAB w Szczecinie odbyło się spotkanie, którego celem było rozwijanie współpracy przedsiębiorstw z Polski i Niemiec. W spotkaniu uczestniczyli: Dr Philipp Steinkamp, Koordynator ds. Polski, Regionalcenter Nordost-Brandenburg, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) oraz dr Marzena Frankowska, koordynator Klastra Metalowego METALIKA.

klaster metalowy metalika

Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicz-nymi).

 

mp polskie klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz koordynacji Klastra Metalowego METALIKA.

 

Partnerzy
logapartnerow_1logapartnerow_2logapartnerow_3 logapartnerow_4Logo_EEN-1logo-ZUT-1izba-gospodarcza-polnocnej-wielkopolski


Portale społecznościowe

Comments are closed