Strona Główna

Czerwiec 2021

Kwiecień 2021

Marzec 2021

  • 31.03.2021r. odbyło się spotykanie on-line z kierownictwem Centrum Inicjatyw Gospodarczych w osobach: Jacek Wójcikowski – Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych i Paweł Szeremet – Kierownik Biuro ds. innowacyjności i inteligentnych specjalizacji.
    Celem spotkania była prezentacja raportu z przeprowadzonych badań p.t.: „Kształtowanie relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych – dobre praktyki”, którego autorami byli: Marzena FRANKOWSKA – Klaster Metalowy METALIKA, Magdalena ŁAWICKA – Klaster IT, Marek DYMSZA – Klaster Metalowy METALIKA, Andrzej MONTWIŁŁ – Klaster Morski, Przemysław WOJDYŁA – Klaster Zielona Chemia oraz zainicjowanie działań z UM WZP w nowej perspektywie 2021-2027.
  • W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Organizacyjną klastra, Raportu z działalności KM METALIKA za 2020 r. zostały wysłane drogą mailową do wszystkich członków KMM dokumenty dotyczące X ZWZ Klastra Metalowego METALIKA t.j.: uchwały (w firmie elektronicznej), załącznik do uchwały (Raport z działalności KM METALIKA za 2020 r.) oraz Regulamin do głosowania. Wszyscy członkowie KM METALIKA, zostali poproszeni o zapoznanie się z dokumentami i elektroniczne oddanie swoich głosów nad uchwałami. Za nadesłane głosy: DZIĘKUJEMY!
    Działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Klastra Metalowego METALIKA, zwanego dalej Klastrem, wnieśliśmy jako Koordynatorzy KMM o podjęcie uchwał, które Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra Metalowego METALIKA obowiązane jest uchwalić zgodnie ze Statutem, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego działalności Klastra. Posiedzenie X ZWZ Klastra było zaplanowane na dzień 31 marca 2021 roku, ale z powodu siły wyższej (pandemii COVID-19 i wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego) nie było możliwe odbycie posiedzenia w zaplanowanym terminie i w sposób bezpośredni.
  • W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących spotkań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie on-line z Radą Organizacyjną klastra celem przedstawienia Raportu z działalności KM METALIKA za okres 01-12.2020. Przewodniczący R.O. otworzył spotkanie i po omówieniu przeprowadzonych działań w 2020 r. oraz przedstawieniu planów na 2021r. zarządził głosowanie. Rada Organizacyjna KM METALIKA w osobach: Zbigniew Wolny – Przewodniczący R.O KMM, Jerzy Ćwiszewski – członek R.O, Zygmunt Jędrzejczyk – członek R.O., Wojciech Musiał – członek R.O. i Marek Dymsza – członek R.O pozytywnie zaopiniowała działalność koordynatorów klastra. Dziękujemy!

Luty 2021

  • Jako Partner konferencji, zapraszamy na dwudniową konferencję skierowaną do pracowników firm branży przemysłowej, działów projektowych, produkcyjnych, rozwoju i sprzedaży, osób będących użytkownikami rozwiązań do projektowania oraz managerów odpowiedzialnych za rozwój, sprzedaż i innowacyjność w firmach.Podczas serii wirtualnych sesji dla branży przemysłowej, poruszone zostaną takie zagadnienia jak praca w nowej rzeczywistości, nowości i trendy w zarządzaniu danymi i projektami oraz innowacje w przemyśle maszynowym i budowlanym. Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy mogą rejestrować się na dowolne dni i sesje tematyczne, zgodnie z obszarem swoich specjalizacji i zainteresowań. Szczegółowa agenda i rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie konferencji pod adresem www.autode.sk/przemysl2021

      Pobierz agnedę Autodesk Days 2021 w PDF


  •   Pobierz program w PDF
  • Webinar: „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP”
    W ramach współpracy Klastra Metalowego METALIKA z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium pn. „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” oraz spotkaniach b2b z zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
    2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2021 r. w godzinach 09:30-17:00 i jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem zagranicznym.
    Spotkania indywidualne z wybranymi przedsiębiorcami z zagranicy będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają prelekcji, m.in. na temat roli jaką odgrywa efektywność energetyczna w przyśpieszaniu przejścia przedsiębiorstw na czystą energię oraz osiągnięcia dzięki niej celów klimatycznych i ekonomicznych.
    Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i  angielski.
    Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.
    Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim): Accelerating energy efficiency in SMEs – Home (b2match.io) do dnia 24 lutego 2021 r.

Styczeń 2021

  • 26.01.2021 Seminarium on-line „Funkcjonowanie bazy UE: Access2Markets”

    Komisja Europejska uruchomiła bardzo użyteczne narzędzie pomagające eksporterom i importerom. Powstała ogromna baza danych (stale aktualizowana), która umożliwia obliczenie ceł i wszelkich opłat w handlu międzynarodowym. Dotyczy to również handlu z Wielką Brytanią.Więcej informacji i dostęp do narzędzi -> https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

      Access2Markets w PDF

Grudzień 2020

Listopad 2020

  • W dniu 25 listopada odbył się Środkowopomorski Business Mixer w formie online w którym wzięliśmy udział. Giełda kooperacyjna online była skierowana do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwią uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami na trenie Pomorza Środkowego. Pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezentacje Klastra Metalowego METALIKA. Mamy nadzieję, że udział w evencie to szansa na nawiązanie trwałych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.Organizatorami wydarzenia były: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Partnerzy i Inwestorzy z obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz najemcy Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zarządzanych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy za zaproszenie i do następnego wydarzenia.
  • PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ KOOPERACYJNYCH W LISTOPADZIE 2020
    Zachęcamy do uczestnictwa, gdyż kontakty biznesowe przenoszą się chyba na dłużej w przestrzeń wirtualną.

    Data Wydarzenie dla przedsiębiorstw z przemysłu
    18.11.2020 Webinarium nt. możliwości udziału polskiego biznesu w prywatyzacji na Ukrainie.
    Organizator: Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
    FORMULARZ REJESTRACYJNY – https://www.paih.gov.pl/webinarium-prywatyzacja_na_Ukrainie_-_mozliwosci_polskiego_biznesu
    Program w załączniku.
    19.11.2020 AHK Industrial Suppliers Forum 2020 !!!
    W Niemczech ponad 2/3 przedsiębiorstw myśli o weryfikacji swoich struktur zakupowych, aby uczynić je bardziej odpornymi na kryzys. W pierwszej kolejności jest przy tym brana pod uwagę dywersyfikacja geograficzna. Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2020 przez Niemieckie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) wskazują, że 59% przedsiębiorstw przemysłowych poszukuje nowych dostawców w krajach europejskich
    Niemieckie Zagraniczne Izby Przemysłowo-Handlowe organizują wirtualne targi dostawców przemysłowych, gdzie zostanie zaprezentowana oferta ponad 200 wystawców z 16 krajów. Zapewniona będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z wystawcami poprzez wideorozmowy oraz chat na stoiskach.
    Udział odwiedzających jest bezpłatny po rejestracji na stronie www.ahk-isf.com,  gdzie znajduje się też aktualna lista wystawców.

    Broszura informacyjna w załączniku (eng).

    25.11.2020 Środkowopomorski Business Mixer – giełda kooperacyjna online
    Organizator: Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PARR)
    O wydarzeniu:

    • spotkania odbędą się online na zasadzie „speed dating”,
    • uczestnicy przed datą wydarzenia otrzymają harmonogram spotkań wraz z linkami do „pokojów” online,
    • każdy z uczestników odbędzie około 5 rozmów biznesowych ze starannie dobranymi potencjalnymi partnerami,
    • każde spotkanie będzie trwało 10 minut ,
    • wprowadzenia do każdego spotkania dokona przedstawiciel jednego z organizatorów.

     Co oferujemy:

    • matchmaking, czyli staranne dobranie par przedsiębiorców do rozmów,
    • katalog uczestników i możliwość samodzielnego wskazania firmy do pary,
    • wygodne narzędzie online do odbycia spotkań,
    • próbne połączenie i wsparcie techniczne w przeddzień wydarzenia,
    • Wydarzenie bezpłatne.

    Zgłoszenia uczestnictwa i wypełnienia formularza informacyjnego o firmie w terminie do dnia 18 listopada 2020
    Rejestracja i warunki: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/409247-20

    26.11.2020

    Godz.10.00

    Kooperacyjne spotkanie polsko-niemieckie w Szczecinie/online pt. „Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w Szczecinie” (TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS)
    Program wydarzenia: http://www.tskae.eu/
    Rejestracja: http://serwer1847329.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins1/?p=175
  • 12 Listopad 2020 w Eisenhüttenstadt VIII Cluster Conference Metal 2020 „With sustainability into the future” (online)

    W trakcie konferencji wystąpiła Pani Ewa Mikos, Przewodnicząca Komitetu Digitalizacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska oraz Business Development Manager w Siemens Sp. z o.o., która przedstawiła m.in. aktywność Klastra Metalowego METALIKA w ramach swojej prezentacji pt. „Sustainability – Good Practice from Poland”. Bardzo nam miło!
  • VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH
    W dniach 9-10.11.2020 w Szczecinie (pierwszy raz poza Warszawą) odbył się VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH.
    Przedmiotem Kongresu była dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.Liczymy, że nowa perspektywa finansowa UE, zgodnie z zapowiedziami podczas kongresu prze Panią Minister ds. Polityki Klastrowej (UE, DG GROW), a przede wszystkim Ministerstwa Rozwoju oraz Marszałków reprezentujących wiele polskich regionów – będzie dla nas łaskawsza i skierowane wsparcie pozwoli nam działać z jeszcze większą energią 😊Podczas Kongresu były silne akcenty dotyczące Klastra METALIKA. W pierwszym dniu mówił o naszej działalności Pan Jacek Wójcikowski Dyrektor CIG z Urzędu Marszałkowskiego WZP.Natomiast w drugim dniu, Marzena Frankowska poprowadziła ze studia w Szczecinie sesję plenarną pt. „Ekosystem zielonej gospodarki”, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech klastrów kluczowych oraz dwóch przedstawicieli regionów.Cały kongres był transmitowany na żywo na you tube. W sumie podczas dwóch dni było ponad 1000 uczestników online. Linki do nagrań poniżej.2020-11-09         https://youtu.be/-BGMY8gyLm4
    2020-11-10          https://youtu.be/6k91fQ7Utno


  • W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” serdecznie zapraszamy do partnerstwa i udziału w VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.
    Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.
    Wyrażając nadzieję na owocną współpracę, jak również uczestnictwo podczas wydarzenia, prosimy potwierdzenia udziału, ewentualne pytania kierować do Pani Anny Sokołowskiej: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl lub do Pana Przemysława Wojdyła: przemek@zielonachemia.eu.
    Zaproszenie kliknij tutaj
    Program kliknij tutaj
    DOŁĄCZ DO WYDARZENIA – ZAPRASZAMY

Październik 2020

  • Warsztaty: Mapowanie Strumienia Wartości
    Klaster METALIKA był współorganizatorem warsztatów, które odbyły się 22-23.10.2020 w firmie INTER-METAL z Bonina, a poprowadził je Maurycy Szkolnicki z LEI Polska.
    Zarząd firmy Inter-Metal zgodził się przeprowadzić warsztaty w swojej hali produkcyjnej, gdzie mogliśmy rozmawiać z pracownikami i dokumentować przebieg procesów. Z kolei w sali szkoleniowej uczyliśmy się analizować i modelować proces w warunkach gry symulacyjnej -> jeszcze raz pięknie dziękujemy za tę możliwość.
    Niestety, COVID19 pokrzyżował plany kilku osobom i nie wszyscy mogliśmy uczestniczyć w zaplanowanym składzie.
    Na przyszłość, uważamy, iż naprawdę warto by po dwie osoby z każdej firmy produkcyjnej (osoba zarządzająca i szef produkcji) odbyły podobne warsztaty.
    Ku zastanowieniu już na 2021 rok
  • Szanowni Państwo,
    Jest nam miło poinformować o szlachetnej inicjatywie firmy EKOMECH Sp. z o.o., która kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu przekazała urządzenia do dezynfekcji rąk wspierając działania mające na celu walkę z epidemią. Firma wyprodukowała około 200 stojaków, wraz z automatycznym dozownikiem płynu antybakteryjnego i przekazała je w dwóch powiatach do około 40 podmiotów takich jak szpitale, DPS-y, szkoły, samorządy i kościoły. Gratulujemy inicjatywy!

  • 2 października odbyła się długo oczekiwana i przekładana konferencja naukowo-techniczna „SMART2020. Innowacyjność i współpraca klastrowa w przemyśle”. Organizatorami wydarzenia był Klaster Metalowy METAKLIKA oraz Uniwersytet Szczeciński. Nad wydarzeniem patronat objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości m.in. członkowie METALIKI, członkowie Lubuskiego Klastra Metalowego, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Gospodarczych UM WZP, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

    Konferencja została podzielona na cztery sesje:Pierwsza sesja: Przyszłość przemysłu metalowo-maszynowego w czasach post-pandemii –  panel dyskusyjny ekspertów KM METALIKA
    Sesję plenarną: Innowacyjność i współpraca w przemyśle metalowo-maszynowym
    Sesję praktyczną: Smart Factory Logistics  – Laboratorium Metod i Analiz Logistycznych LOG-LAB, SIL .
    Sesję posterową i networkingową.
    Po sesji plenarnej nastąpiło podpisanie umowy współpracy pomiędzy KM METALIKA i Lubuskim Klastrem Metalowym. Tym samym otwieramy nowy rozdział METALIKI.
    Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za uczestnictwo i do zobaczenia za rok na SMART 2021! Marzena Frankowska i Marek Dymsza

Wrzesień 2020

  • 22 września 2020 – On-line B2B meetings for metal industryZapraszamy na GIEŁDĘ KOOPERACYJNĄ ONLINE DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO, którą organizuje dn. 22.09.2020 Vojvodina Metal Cluster wraz z partnerami.Wymagana jest rejestracja elektroniczna. Spotkania będą się odbywały po 25 minut w godzinach od 10:00 do 14:00. Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem o ostatecznej liście i terminie spotkania przed wydarzeniem.Więcej informacji w liście zapraszającym w załączniku oraz na stronie https://itcmindb2b.talkb2b.net/Do pobrania: Invitation letter (załącznik)
  • W kontynuacji naszej Akademii Lean Management zapraszamy członków Klastra METALIKA na warsztaty z Mapowania Strumienia Wartości (VSM), które zaplanowane są na 22-23 października 2020.Warsztaty organizujemy z Lean Enterprise Institut. Tym razem, to firma klastrowa Inter-Metal s.c. zgodziła się udostępnić swój zakład produkcyjny, byśmy mogli „na żywym organizmie” zdobywać nową wiedzę i umiejętności.PODCZAS WARSZTATÓW ZAPEWNIONE ZOSTANĄ BEZPIECZNE PROCEDURY (odstęp, przyłbice, płyny do dezynfekcji i inne).Spółka Inter-Metal s.c. specjalizuje się w zakresie technologii obróbki metalu. Kompleksowa oferta obejmuje usługi od cięcia laserowego, poprzez proces cięcia stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych aż po cięcie laserowe aluminium jak również obróbkę laserową profili i rur. Firma posiada zaawansowany park maszynowy oraz działa w oparciu o kulturę organizacyjną LEAN.http://www.inter-metal.pl/Program szkolenia (do pobrania).

Czerwiec 2020

  • Szanowni Państwo, 24.06.2020 udało się przeprowadzić pierwszy w historii Klastra webinar i to z sukcesem!
    W wydarzeniu pt.: BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH, uczestniczyło 39 osób które się zalogowały.
    Prelegentami byli:
    – Tomasz Madzio, Członek Zarządu spółki Credit Risk Brokers Sp. z o.o.
    – Wojciech Sadowski, Prezes Zarządu CRB Faktoring Sp. z o.o.
    – Klaudia Jakubowska, radca prawny, Kancelaria SDO
    – Paweł Tański, radca prawny, Kancelaria SDO
    Wszystkim uczestnikom webinaru dziękujemy za uczestnictwo i wyrozumiałość na problemy techniczne jakie wystąpiły na początku wydarzenia
  • Zapraszamy na webinar pt.: „ BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH”, organizowany przez Klaster Metalowy METALIKA oraz Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, który odbędzie się w przyszłą środę 24.06. godz. 12.00.Będą aktualne i bardzo interesujące tematy oraz wysokiej klasy prelegenci – cały program i zaproszenie w załączniku (PDF).Planowane są prezentacje dwóch podmiotów tj. firmy Credit Risk Brokers oraz Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy.Po każdej prezentacji będzie możliwość zadania pytań prelegentom. Liczymy, że webinar będzie trwał około 1,5 godz.Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM (instrukcja jak zainstalować oprogramowanie: https://www.youtube.com/watch?v=mPUxyErw0MM). 22.06.2020 zamieścimy link do logowania.Zachęcamy i prosimy o zarejestrowanie się klikając w okienko umieszczone w załączniku PDF  REJESTRACJA ON-LINE lub klikając na załączony link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGJF0xKNp8ZN2xBYxkbuCC4pUNd4f2OYnoXCxAsQddJLi0w/viewformDokument do pobrania: Zaproszenie – BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH – Webinar
  • Z przyjemnością dzielimy się informacją, że Garo Polska, kolejny już raz, znalazła się w corocznym rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw „Gazele Biznesu”. Firma została nagrodzona „Supergazelą Biznesu 2019 województwa zachodniopomorskiego”. Serdecznie gratulujemy!

Maj 2020

  • 20 maja za pośrednictwem Skyp’a odbyło się szkolenie zorganizowane przez AIR PRODUCTS skierowane do właścicieli, głównych spawalników, kierowników utrzymania ruchu i wdrożeniowców p.t.: “Spawanie łączy. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie spawania”. Poruszane zagadnienia:
    • zalety nowoczesnej butli gazowej z wbudowanym reduktorem typu Integra® – większe bezpieczeństwo i wydajność w spawaniu;
    • mieszanki osłonowe Linx® – specjalnie przygotowane mieszanki spawalnicze z myślą o zwiększonej wydajności i niższych kosztach spawania;
    • sprzęt i materiały spawalnicze marki Veriforce®, jak i innych renomowanych producentów;
    • robotyzacja i automatyzacja – Air Products w swojej ofercie posiada również roboty spawalnicze, usługi od projektu po montaż robota u klienta

Marzec 2020

  • UWAGA: Publikujemy pierwsze w Polsce badania sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych (z branży metalowo-maszynowej i branż komplementarnych) w związku z epidemią Koronawirusa. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw Klastra Metalowego METALIKA oraz innych przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
    (Raport do pobrania w wersji pdf)
  • Ważne -> FIRMY MAJĄ GŁOS!
    Klaster Metalowy METALIKA prowadzi badanie na temat „Sytuacji przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego oraz branż komplementarnych w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19”. Celem badania jest zebranie opinii i bezpośrednie przekazanie merytorycznego głosu przedsiębiorstw do decydentów, którzy właśnie debatują nad sposobem reagowania. Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o jej wypełnienie i odesłanie nam mailem na adres: biuro@polskieklastry.org


(Pobierz ankietę w wersji PDF)

  • Szanowni Klastrowicze, w związku z epidemią koronawirusa w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Organizacyjnej, nasze IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA zostaje przełożone z 26.03.2020 r. na czerwiec 2020. O szczegółach będziemy informować pocztą mailową.
    Koordynatorzy klastra

Styczeń 2020

  • Misja Klastra METALIKA na targi MECSPE we Włoszech (Parma, 25-28.03.2020) została odwołana ze względu na rozwijającą się epidemię COVID-19.
  • Jak co roku w dniach 10-11.01.2020 r. w nadmorskim hotelu SEASIDE w Kołobrzegu odbyły się warsztaty klastrowe pt.: „Tworzenie wartości dodanej w ramach współpracy podmiotów Klastra METALIKA” Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część warsztatową i część integracyjną.
    W części warsztatowej m.in. zostali przedstawieni nowi członkowie klastra: firma BOSSARD POLAND Sp. z o.o. reprezentowana przez p. Milenę Gregorczyk i p. Katarzynę Czajkowską oraz firma FOSEKO reprezentowana przez p. Sebastiana Sokołowskiego i Aleksandra Przyborskiego. Zostały omówione planowane działania, min. wyjazdy na warsztaty z Mapowania strumienia wartości w Polkowicach, wyjazd na targi do Madrytu, promocja w Szczecinbiznes.pl, projekt UE CORNET, a w części integracyjnej motywem przewodnim były zawody na sali fitness. Zwycięzcami okazali się: Grzegorz Grochala z Hurtostal2 oraz Anna Białoszycka z firmy BAKRON. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok na kolejnych warsztatach!
  • W połowie stycznia przeszliśmy akredytowane szkolenie AgilePM® zakończone międzynarodowym egzaminem z pozytywnym dla nas efektem. Celem akredytowanego szkolenia AgilePM® jest zwiększenie efektywności i kompetencji z zakresu:
    wiedzy: podstaw teoretycznych metodyki zarządzania projektami AgilePM i umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach zgodnie z metodyką AgilePM oraz rozróżniania klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami, zarządzania cyklem życia projektu wg metodyki AgilePM.Mamy to już za sobą, egzamin pisemny zdany!

klaster metalowy metalika

Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicz-nymi).

mp polskie klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz koordynacji Klastra Metalowego METALIKA.

Partnerzy
logapartnerow_1logapartnerow_2logapartnerow_4Logo_EEN-1logo-ZUT-1izba-gospodarcza-polnocnej-wielkopolski


Portale społecznościowe

Comments are closed.