Aktualności i Galerie 2016

Aktualności i Galerie 2016

Grudzień

 • 16 grudnia 2016 r w PWSZ odbyło się spotkanie klastrowe METALIKI w którym uczestniczył gość specjalny: Prezes Zarządu Klastra Morskiego kpt. Andrzej Podlasiński – który zaprezentował klaster oraz możliwości współpracy firm z obu naszych klastrów, opowiedział także o off-shor-ach i działalności firm na rynku skandynawskim. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja innowacyjnej firmy (start-up) na temat monitoringu pojazdów. Ostatnim punktem spotkania było omówienie wyjazdu na Hannover Messe 2017

Listopad

 • Jak co roku i tym razem w dniach 18-19.11.2016 r. w gościnnych progach hotelu Royal Park Hotel & Spa w Mielnie miały miejsce warsztaty klastrowe pt.: “Innowacyjne rozwiązania jako element współpracy pomiędzy biznesem, nauką i samorządem” na które licznie przybyli klastrowicze. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część warsztatową i część integracyjną.
  W części warsztatowej m.in. zostały omówione planowane wspólne wyjazdy na targi zagraniczne, a w części integracyjnej motywem przewodnim była wspólna nauka kroków salsy.

Październik

 • RUSZYŁ NABÓR NA BEZPŁATNE AUDYTY ENERGETYCZNE DLA MŚP PRZEMYSŁU METALOWO-MASZYNOWEGO
  Pojawiła się szansa dla polskich firm, by zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty funkcjonowania firmy i zwiększyć przewagę konkurencyjną.
  W pierwszej kolejności zakłada się przeprowadzenie bezpłatnych audytów energetycznych według opracowanej metodologii. Co należy zrobić by wziąć udział w darmowym projekcie? Należy Wypełnić kwestionariusz w formie elektronicznej (pierwsze 4 pytania oznaczone gwiazdką i kliknąć: WYŚLIJ, link do kwestionariusza: http://www.ee-metal.com/polski-kwestionariusz/?autologin_code=W331Ll37so76Egdo9SxDSLzd9P1rXn
  Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.ee-metal.com lub dzwoniąc do nas (kontakt) lub pisząc:biuro@polskieklastry.org
 • 7 października odbyło się spotkanie klastrowe w ramach cyklu „Dobre praktyki METALIKI” w firmie ALBOR Bolesław Rafałko -Autoryzowany Partner Serwisowy MAN w Wałczu. Tematem spotkania była „Organizacja procesu obsługi klienta – czyli jak doskonalić pracę firmy i potrzeby klienta?”. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza: Prezentacja firmy Albor – historia i osiągnięcia, część druga: prezentacja koordynatorów klastra dotycząca Horyzontu 2020: EE-metal “Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP przemysłu metalowego i maszynowego” i część trzecia: zwiedzanie zakładu. Organizatorom spotkania dziękujemy za gościnę i znakomitą organizację spotkania.

Wrzesień

 • W dniach 15-16 września 2016 r. w siedzibie Associazione Industriale Bresciana w Bresci (Włochy) miało miejsce II spotkanie wszystkich uczestników projektu HORYZONT 2020 w ramach programu “Inteligentna Energia”. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięły udział: Marzena Frankowska i Marek Dymsza (MP Polskie Klastry Sp. z o.o.) oraz Monika Mrówczyńska i Marta Podfigurna (AUiPE z Łodzi).
  Podczas spotkania zostały podsumowane ostatnie sześć miesięcy wspólnych działań oraz zostały omówione działania na kolejne pół roku.

Sierpień

 • Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na dyżur ekspercki pn. „Dofinansowania działalności eksportowej w województwie zachodniopomorskim”, który odbędzie się już 31 sierpnia br. w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Dyżur skierowany jest dla podmiotów zainteresowanych trwającym do 30 września br. naborem wniosków na wsparcie rozwoju działalności eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami.Więcej informacji na temat dyżuru eksperckiego wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=381

Czerwiec

 • 16 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się spotkanie klastrowe na którym zostały zaprezentowane prezentacje nowych członków klastra: firmy Bakron z Pyrzyc i Top Fence z Piły. W drugiej części miało miejsce spotkanie klastrowiczów z zaproszonym gościem: dr. Jackiem Brzeskim z Lean Vision. Celem spotkania było zapoznanie klastrowiczów z tematyką planowanych warsztatów z Lean Manufacturing, które zostały zaplanowane na październik tego roku.

Maj

 • Z ogromną radością informujemy, że na tegorocznych Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu dwa produkty firmy UNIMETAL otrzymały Złote Medale MTP 2016. Pierwszym z nich to linia UNINILINE QUANTUM, a drugim to innowacyjne urządzenie do pomiaru i ustawiania geometrii kół pojazdów QUANTUM 3D. Gratulujemy!
 • W dniu 13 maja 2016 r. odbyła się IX gala wręczania nagród „Laur Powiatu Wałeckiego” 2016. Klaster Metalowy „METALIKA otrzymał wyróżnienie w kategorii „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”. To już nasze drugie wyróżnienie. Dziękujemy!
 • 10 maja br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 723/16, przyjął projekt Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.Inteligentne specjalizacje to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona znaczna część funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.Koncepcja inteligentnych specjalizacji zakłada, że nie można się specjalizować we wszystkim. Trzeba określić własne atuty, silne strony, które należy wzmacniać, dążąc do budowania przewagi konkurencyjnej.Klaster Metalowy METALIKA jest partnerem merytorycznym dla inteligentnej specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego „ZAAWANSOWANE WYROBY METALOWE”. Po akceptacji inteligentnych specjalizacji przez Komisję EU, oznaczać to będzie możliwość aplikowania o środki z RPO WZP dla przedsiębiorstw klastra.Obecnie trwa etap konsultacji, będący równocześnie wkładem w zakresie aktualnie opracowywanej Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).Uwagi oraz propozycje można składać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do 6 czerwca 2016 r. na adres: smart@wzp.plWykaz oraz formularz dostępne są pod poniższym adresem:
  http://rpo.wzp.pl/wiadomosci/projekt-wykazu-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Marzec

 • Początek roku 2016 przyniósł kolejne znakomite wieści dla właścicieli firmy ALBOR Bolesław Rafałko w Wałczu, co – jesteśmy przekonani – wróży równie udany cały rok.Wspomnianą jaskółką i jednocześnie doniosłym wydarzeniem w najnowszej historii ALBORU było uzyskanie tytułu „Gazele Biznesu 2015”, czyli lauru dla najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw w rankingu dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”.Krótko o samym rankingu. Jest to coroczne zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. I edycja odbyła się w 2000 roku, obecna to już XVI wydanie listy. Autorem tej swoistej oceny jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Ranking jest publikowany przez „Puls Biznesu” w postaci ponad dwustustronicowego specjalnego wydania, które dołączone jest do grudniowego wydania dziennika oraz dostępny na stornie „gazele.pl”, gdzie dostępna jest pełna baza „Gazel Biznesu” począwszy od roku 2000.W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata, czyli edycja XVI weryfikowała wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014. O tytuł Gazeli Biznesu 2015 mogła ubiegać się firma, która spełniała wszystkie poniższe kryteria:
  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty,
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.

  O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012).

  Jest więc niezwykle miło poinformować, że podczas uroczystej gali, która odbyła się 23.02.2016 r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie, właściciele firmy ALBOR Bolesław Rafałko odebrali pamiątkowy grawerton potwierdzający zdobycie tego zaszczytnego lauru. Uzyskując wzrost obrotów wynoszący 201% ALBOR zajął 9 miejsce na 91 firm sklasyfikowanych w województwie zachodniopomorskim.

  Otrzymane wyróżnienie jest ukoronowaniem wysiłków właścicieli i potwierdzeniem systematycznego rozwoju firmy.

  Gratulując serdecznie osiągniętych sukcesów, w tym nagrody „Gazela Biznesu 2015”, życzymy wszelkiej dalszej pomyślności zawodowej.

  Tym cieplejsze są te życzenia, im bliżej do nadchodzącego jubileuszu 25-lecia firmy, który będzie obchodzony w maju bieżącego roku.

 • Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

Dnia 1 marca 2016 został podpisany list intencyjny w zakresie współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego a Klastrem Metalowym METALIKA. Obie strony zobowiązały się do podejmowania działań mających na celu wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki.

 • Uruchomienie PUNKTÓW KONTAKTOWYCH Klastra Metalowego METALIKA

Miło nam zakomunikować, że Klaster Metalowy METALIKA uruchomił swoje dwa punkty kontaktowe dla przedsiębiorstw, które mają na celu zwiększenie dostępności działań klastra dla firm w regionie oraz wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki.

Punkty kontaktowe zlokalizowane są:

 • w Szczecinie w Service InterLab Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • w Wałczu, przy Regionalnym Centrum B+R Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Szczegółowe adresy w zakładce KONTAKT

 • V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA (30.03.2016). Spotkanie miało szczególny charakter ze względu na 5 rocznicę działalności Klastra METALIKA i zostało podzielone na trzy części. W pierwszej części członkowie Rady Organizacyjnej zapoznali się z wynikami oraz omówiono propozycję uchwał. W drugiej części uczestniczyli wszyscy członkowie Klastra METALIKA na której przedstawiono nowego członka Klastra firmę ITA Sp. z o.o., i sprawozdanie finansowe z działalności klastra. Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium koordynatorom dr Marzenie Frankowskiej i Markowi Dymszy na rok następny. W trzeciej ostatniej części uczestniczyli wszyscy członkowie klastra oraz zaproszeni goście m.in. z Urzędu Marszałkowskiego z Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, klastra metalowego Berlin-Brandenburgia. Z okazji V rocznicy klastra zostały wręczone przez koordynatorów podziękowania w postaci dyplomów za współpracę dla Pani Rektor prof. Jolanty Witek, Pana Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza i dla Pana Przewodniczącego Rady Organizacyjnej Klastra Zbigniewa Wolnego. Po oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. To było bardzo udane spotkanie. Dziękujemy wszystkim którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu.

link do artykułu jaki się ukazał z okazji spotkania klastrowego:
http://www.pojezierze.com.pl/content.php?sid=0c38a5d47d8939c7cab2c068465b513c&tr=cl&cms_id=10111&kat=1&dzial=12577

link do prezentacji 5 lat działalności Klastra Metalowego METALIKA:
prezentacja 5 lat Klastra Metalowego METALIKA


Luty

 • Dobre praktyki Metaliki w firmie Power-Tech. To już trzecie spotkanie z cyklu: Dobre praktyki METALIKI, tym razem gościliśmy w firmie Power-Tech. W spotkaniu przyjechało wielu klastrowiczów. Po prezentacji firmy przez p. Marcina Ejmę uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z linią produkcyjną nowoczesnych laserów oraz zwiedzić część administracyjno-projektową. To było bardzo udane spotkanie. Dziękujemy.

Styczeń

 • Jest nam niezmiernie miło przekazać, że po 3 latach starań udało się wygrać konkurs na prestiżowe projekty finansowane z Komisji Europejskiej pt. HORYZONT 2020 w ramach programu “Inteligentna Energia”. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem projektu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
  Tytuł projektu: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry” (skrót: EE METAL)
  Jest to projekt badawczy z silnym komponentem wdrożeniowym do firm. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. MP Polskie Klastry sp. z o.o, jako Klaster Metalowy METALIKA, jest koordynatorem projektu na Polskę.Projekt realizowany będzie w ramach międzynarodowego konsorcjum z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski.
  Partnerzy w projekcie:

  • ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA Spain
  • ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID Spain
  • CSMT Gestione S.c.a.r.l. Italy
  • ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA Italy
  • UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES MECANIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DU RHONE France
  • MP Polskie Klastry sp z o.o. Poland
  • Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. Poland

  Czas trwania: 36 miesięcy. Obecnie praktycznie zakończyliśmy trwający prawie 2 miesiące etap walidacji partnerów przez UE i wchodzimy w fazę negocjacji ostatecznych zapisów, co musi być zakończone do początków lutego 2016.

Comments are closed.