Home

Wrzesień 2021

 • Zakończona została misja gospodarcza na targi THE BIG 5 oraz THE BIG 5 HEAVY w Dubaju (10-15.09.2021), w której wzięli udział przedstawiciele naszego klastra:
  • Intermetal s.c. – Mariusz Kruszyński
  • Sumara sp. z o.o. – Maciej Sumara
  • Klaster Metalowy METALIKA (MP Polskie Klastry sp. z o.o.) – Marzena Frankowska

  Misja była realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.
  Odbyliśmy szereg ciekawych spotkań, efektem są pierwsze maile z nawiązanych kontaktów.
  Na targach przekazane zostały materiały promocyjne otrzymane od firm klastrowych, a nadesłane przez informacje posłużyły podczas prowadzonych rozmów z kontrahentami zagranicznymi.

 • Nie mogło nas zabraknąć na targach ITM INDUSTRY EUROPE. To największe i najbardziej znaczące targi przemysłowe w tej części Europy, prezentujące światowe trendy zgodne z ideą Przemysłu 4.0. Uczestniczyliśmy w konferencji: „Jedna silna gospodarka – szanse i możliwości we Wschodniej Brandenburgii – polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”. Spotkanie organizowane było przez zrzeszone w Business Location Network – Investor Center Ostbrandenburg oraz Investor Center Uckermark. Po konferencji spotkaliśmy się z Marie-Christin Menke z nową szefową Cluster Metal Industry z Economic Development Agency / Brandenburg oraz z kilkoma firmami, m.in. z EUROPA Systems.

Sierpień 2021

 • Klaster Metalowy METALIKA jako organizacja weźmie udział w misji gospodarczej na targi THE BIG 5 oraz THE BIG 5 HEAVY w Dubaju, która odbędzie się w terminie 11-15 września 2021 r.Misja realizowana jest w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.Misja wyjazdowa dedykowana jest firmom działającym w branży budowy i wykańczania budowli, wykończenia wnętrz oraz maszyn i urządzeń. Udział w misji zakłada uczestnictwo w targach The Big 5 i The Big 5 Heavy, spotkania B2B, seminarium branżowe, wizytę studyjną w jednym z przedsiębiorstw na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czerwiec 2021

 • Jubileusz 10-lecia Klastra Metalowego METALIKA
  Jubileuszowa uroczystość odbyła się 25 czerwca w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych oraz pomysłodawcy i założyciele Klastra z byłą rektor PWSZ w Wałczu dr hab. Jolantą Witek prof. AJP, Starostą Wałeckim dr. Bogdanem Wankiewiczem, Sekretarzem Powiatu i jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu Zbigniewem Wolnym oraz klastrowi przedsiębiorcy z trzech województw, W gronie gości znaleźli się ponadto obecny Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski oraz Prorektor dr Kamila Trojanowska. Uroczystość prowadzili koordynatorzy Klastra Melowego METALIKA dr hab. Marzena Frankowska prof. US i Marek Dymsza. Marzena Frankowska odczytała listy gratulacyjne w związku z jubileuszem 10-lecia Klastra Metalowego METALIKA, jakie przesłali JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, który honorowym patronatem objął utworzenie klastra w 2011 roku oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek. Po odczytaniu listów gratulacyjnych nastąpił pokaz slajdów, ilustrujących osiągnięcia z 10-letniej działalność klastra METALIKA. Uhonorowano również członków założycieli METALIKI, którzy 10 lat temu podpisywali umowę klastra. W drugiej części spotkania uczestnicy jubileuszu zwiedzili Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Ostatnim punktem jubileuszu było spotkanie na Zamku w Tucznie. Dziękujemy wszystkim osobom za maile, ciepłe słowa, życzenia i obecność z nami podczas spotkania w Wałczu i na zamku w Tucznie.


  Prezentacja w PDF-ie

 • Zapraszamy na konferencję pod patronatem KM METALIKA
  Rejestracja online:
  www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/utrzymanie-ruchu-2021-gdynia
 • Przy udziale Pana dr inż. Wojtka Musiała w Regionalnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w PWSZ w Wałczu zorganizowaliśmy w dniu 16 czerwca praktyczną prezentacją gratowarki krawędzi blach po wypalaniu laserowym. Zostały zaprezentowane możliwości usuwania wypływki po cięciu plazmą oraz gratu po cięciu laserem oraz zatępiania ostrych krawędzi detali przed malowaniem / cynkowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w prezentacji i mamy nadzieję, że pozwoli to na optymalizację procesów w firmach. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi możliwościami prezentowanej maszyny zachęcamy do kontaktu: piotr.wielgat@intechmet.pl / +48 503 569 621

Czerwiec 2021

Kwiecień 2021

Marzec 2021

 • 31.03.2021r. odbyło się spotykanie on-line z kierownictwem Centrum Inicjatyw Gospodarczych w osobach: Jacek Wójcikowski – Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych i Paweł Szeremet – Kierownik Biuro ds. innowacyjności i inteligentnych specjalizacji.
  Celem spotkania była prezentacja raportu z przeprowadzonych badań p.t.: „Kształtowanie relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych – dobre praktyki”, którego autorami byli: Marzena FRANKOWSKA – Klaster Metalowy METALIKA, Magdalena ŁAWICKA – Klaster IT, Marek DYMSZA – Klaster Metalowy METALIKA, Andrzej MONTWIŁŁ – Klaster Morski, Przemysław WOJDYŁA – Klaster Zielona Chemia oraz zainicjowanie działań z UM WZP w nowej perspektywie 2021-2027.
 • W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Organizacyjną klastra, Raportu z działalności KM METALIKA za 2020 r. zostały wysłane drogą mailową do wszystkich członków KMM dokumenty dotyczące X ZWZ Klastra Metalowego METALIKA t.j.: uchwały (w firmie elektronicznej), załącznik do uchwały (Raport z działalności KM METALIKA za 2020 r.) oraz Regulamin do głosowania. Wszyscy członkowie KM METALIKA, zostali poproszeni o zapoznanie się z dokumentami i elektroniczne oddanie swoich głosów nad uchwałami. Za nadesłane głosy: DZIĘKUJEMY!
  Działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Klastra Metalowego METALIKA, zwanego dalej Klastrem, wnieśliśmy jako Koordynatorzy KMM o podjęcie uchwał, które Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra Metalowego METALIKA obowiązane jest uchwalić zgodnie ze Statutem, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego działalności Klastra. Posiedzenie X ZWZ Klastra było zaplanowane na dzień 31 marca 2021 roku, ale z powodu siły wyższej (pandemii COVID-19 i wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego) nie było możliwe odbycie posiedzenia w zaplanowanym terminie i w sposób bezpośredni.
 • W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących spotkań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie on-line z Radą Organizacyjną klastra celem przedstawienia Raportu z działalności KM METALIKA za okres 01-12.2020. Przewodniczący R.O. otworzył spotkanie i po omówieniu przeprowadzonych działań w 2020 r. oraz przedstawieniu planów na 2021r. zarządził głosowanie. Rada Organizacyjna KM METALIKA w osobach: Zbigniew Wolny – Przewodniczący R.O KMM, Jerzy Ćwiszewski – członek R.O, Zygmunt Jędrzejczyk – członek R.O., Wojciech Musiał – członek R.O. i Marek Dymsza – członek R.O pozytywnie zaopiniowała działalność koordynatorów klastra. Dziękujemy!

Luty 2021

 • Jako Partner konferencji, zapraszamy na dwudniową konferencję skierowaną do pracowników firm branży przemysłowej, działów projektowych, produkcyjnych, rozwoju i sprzedaży, osób będących użytkownikami rozwiązań do projektowania oraz managerów odpowiedzialnych za rozwój, sprzedaż i innowacyjność w firmach.Podczas serii wirtualnych sesji dla branży przemysłowej, poruszone zostaną takie zagadnienia jak praca w nowej rzeczywistości, nowości i trendy w zarządzaniu danymi i projektami oraz innowacje w przemyśle maszynowym i budowlanym. Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy mogą rejestrować się na dowolne dni i sesje tematyczne, zgodnie z obszarem swoich specjalizacji i zainteresowań. Szczegółowa agenda i rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie konferencji pod adresem www.autode.sk/przemysl2021

    Pobierz agnedę Autodesk Days 2021 w PDF
 •   Pobierz program w PDF
 • Webinar: „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP”
  W ramach współpracy Klastra Metalowego METALIKA z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium pn. „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” oraz spotkaniach b2b z zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2021 r. w godzinach 09:30-17:00 i jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem zagranicznym.
  Spotkania indywidualne z wybranymi przedsiębiorcami z zagranicy będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają prelekcji, m.in. na temat roli jaką odgrywa efektywność energetyczna w przyśpieszaniu przejścia przedsiębiorstw na czystą energię oraz osiągnięcia dzięki niej celów klimatycznych i ekonomicznych.
  Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i  angielski.
  Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.
  Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim): Accelerating energy efficiency in SMEs – Home (b2match.io) do dnia 24 lutego 2021 r.

Styczeń 2021

 • 26.01.2021 Seminarium on-line „Funkcjonowanie bazy UE: Access2Markets”
  Komisja Europejska uruchomiła bardzo użyteczne narzędzie pomagające eksporterom i importerom. Powstała ogromna baza danych (stale aktualizowana), która umożliwia obliczenie ceł i wszelkich opłat w handlu międzynarodowym. Dotyczy to również handlu z Wielką Brytanią.Więcej informacji i dostęp do narzędzi -> https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

    Access2Markets w PDF

Grudzień 2020

Listopad 2020

 • W dniu 25 listopada odbył się Środkowopomorski Business Mixer w formie online w którym wzięliśmy udział. Giełda kooperacyjna online była skierowana do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwią uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami na trenie Pomorza Środkowego. Pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezentacje Klastra Metalowego METALIKA. Mamy nadzieję, że udział w evencie to szansa na nawiązanie trwałych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.Organizatorami wydarzenia były: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Partnerzy i Inwestorzy z obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz najemcy Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zarządzanych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy za zaproszenie i do następnego wydarzenia.
 • PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ KOOPERACYJNYCH W LISTOPADZIE 2020
  Zachęcamy do uczestnictwa, gdyż kontakty biznesowe przenoszą się chyba na dłużej w przestrzeń wirtualną.

  Data Wydarzenie dla przedsiębiorstw z przemysłu
  18.11.2020 Webinarium nt. możliwości udziału polskiego biznesu w prywatyzacji na Ukrainie.
  Organizator: Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
  FORMULARZ REJESTRACYJNY – https://www.paih.gov.pl/webinarium-prywatyzacja_na_Ukrainie_-_mozliwosci_polskiego_biznesu
  Program w załączniku.
  19.11.2020 AHK Industrial Suppliers Forum 2020 !!!
  W Niemczech ponad 2/3 przedsiębiorstw myśli o weryfikacji swoich struktur zakupowych, aby uczynić je bardziej odpornymi na kryzys. W pierwszej kolejności jest przy tym brana pod uwagę dywersyfikacja geograficzna. Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2020 przez Niemieckie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) wskazują, że 59% przedsiębiorstw przemysłowych poszukuje nowych dostawców w krajach europejskich
  Niemieckie Zagraniczne Izby Przemysłowo-Handlowe organizują wirtualne targi dostawców przemysłowych, gdzie zostanie zaprezentowana oferta ponad 200 wystawców z 16 krajów. Zapewniona będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z wystawcami poprzez wideorozmowy oraz chat na stoiskach.
  Udział odwiedzających jest bezpłatny po rejestracji na stronie www.ahk-isf.com,  gdzie znajduje się też aktualna lista wystawców.

  Broszura informacyjna w załączniku (eng).

  25.11.2020 Środkowopomorski Business Mixer – giełda kooperacyjna online
  Organizator: Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PARR)
  O wydarzeniu:

  • spotkania odbędą się online na zasadzie “speed dating”,
  • uczestnicy przed datą wydarzenia otrzymają harmonogram spotkań wraz z linkami do “pokojów” online,
  • każdy z uczestników odbędzie około 5 rozmów biznesowych ze starannie dobranymi potencjalnymi partnerami,
  • każde spotkanie będzie trwało 10 minut ,
  • wprowadzenia do każdego spotkania dokona przedstawiciel jednego z organizatorów.

   Co oferujemy:

  • matchmaking, czyli staranne dobranie par przedsiębiorców do rozmów,
  • katalog uczestników i możliwość samodzielnego wskazania firmy do pary,
  • wygodne narzędzie online do odbycia spotkań,
  • próbne połączenie i wsparcie techniczne w przeddzień wydarzenia,
  • Wydarzenie bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa i wypełnienia formularza informacyjnego o firmie w terminie do dnia 18 listopada 2020
  Rejestracja i warunki: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/409247-20

  26.11.2020

  Godz.10.00

  Kooperacyjne spotkanie polsko-niemieckie w Szczecinie/online pt. „Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w Szczecinie” (TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS)
  Program wydarzenia: http://www.tskae.eu/
  Rejestracja: http://serwer1847329.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins1/?p=175
 • 12 Listopad 2020 w Eisenhüttenstadt VIII Cluster Conference Metal 2020 „With sustainability into the future” (online)

  W trakcie konferencji wystąpiła Pani Ewa Mikos, Przewodnicząca Komitetu Digitalizacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska oraz Business Development Manager w Siemens Sp. z o.o., która przedstawiła m.in. aktywność Klastra Metalowego METALIKA w ramach swojej prezentacji pt. „Sustainability – Good Practice from Poland”. Bardzo nam miło!
 • VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH
  W dniach 9-10.11.2020 w Szczecinie (pierwszy raz poza Warszawą) odbył się VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH.

  Przedmiotem Kongresu była dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.
  Liczymy, że nowa perspektywa finansowa UE, zgodnie z zapowiedziami podczas kongresu prze Panią Minister ds. Polityki Klastrowej (UE, DG GROW), a przede wszystkim Ministerstwa Rozwoju oraz Marszałków reprezentujących wiele polskich regionów – będzie dla nas łaskawsza i skierowane wsparcie pozwoli nam działać z jeszcze większą energią 😊Podczas Kongresu były silne akcenty dotyczące Klastra METALIKA. W pierwszym dniu mówił o naszej działalności Pan Jacek Wójcikowski Dyrektor CIG z Urzędu Marszałkowskiego WZP.Natomiast w drugim dniu, Marzena Frankowska poprowadziła ze studia w Szczecinie sesję plenarną pt. „Ekosystem zielonej gospodarki”, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech klastrów kluczowych oraz dwóch przedstawicieli regionów.Cały kongres był transmitowany na żywo na you tube. W sumie podczas dwóch dni było ponad 1000 uczestników online. Linki do nagrań poniżej.2020-11-09         https://youtu.be/-BGMY8gyLm4
  2020-11-10          https://youtu.be/6k91fQ7Utno

 • W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” serdecznie zapraszamy do partnerstwa i udziału w VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.
  Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.
  Wyrażając nadzieję na owocną współpracę, jak również uczestnictwo podczas wydarzenia, prosimy potwierdzenia udziału, ewentualne pytania kierować do Pani Anny Sokołowskiej: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl lub do Pana Przemysława Wojdyła: przemek@zielonachemia.eu.
  Zaproszenie kliknij tutaj
  Program kliknij tutaj
  DOŁĄCZ DO WYDARZENIA – ZAPRASZAMY

Październik 2020

 • Warsztaty: Mapowanie Strumienia Wartości
  Klaster METALIKA był współorganizatorem warsztatów, które odbyły się 22-23.10.2020 w firmie INTER-METAL z Bonina, a poprowadził je Maurycy Szkolnicki z LEI Polska.
  Zarząd firmy Inter-Metal zgodził się przeprowadzić warsztaty w swojej hali produkcyjnej, gdzie mogliśmy rozmawiać z pracownikami i dokumentować przebieg procesów. Z kolei w sali szkoleniowej uczyliśmy się analizować i modelować proces w warunkach gry symulacyjnej -> jeszcze raz pięknie dziękujemy za tę możliwość.
  Niestety, COVID19 pokrzyżował plany kilku osobom i nie wszyscy mogliśmy uczestniczyć w zaplanowanym składzie.
  Na przyszłość, uważamy, iż naprawdę warto by po dwie osoby z każdej firmy produkcyjnej (osoba zarządzająca i szef produkcji) odbyły podobne warsztaty.
  Ku zastanowieniu już na 2021 rok
 • Szanowni Państwo,
  Jest nam miło poinformować o szlachetnej inicjatywie firmy EKOMECH Sp. z o.o., która kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu przekazała urządzenia do dezynfekcji rąk wspierając działania mające na celu walkę z epidemią. Firma wyprodukowała około 200 stojaków, wraz z automatycznym dozownikiem płynu antybakteryjnego i przekazała je w dwóch powiatach do około 40 podmiotów takich jak szpitale, DPS-y, szkoły, samorządy i kościoły. Gratulujemy inicjatywy!


 • 2 października odbyła się długo oczekiwana i przekładana konferencja naukowo-techniczna „SMART2020. Innowacyjność i współpraca klastrowa w przemyśle”. Organizatorami wydarzenia był Klaster Metalowy METAKLIKA oraz Uniwersytet Szczeciński. Nad wydarzeniem patronat objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości m.in. członkowie METALIKI, członkowie Lubuskiego Klastra Metalowego, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Gospodarczych UM WZP, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

  Konferencja została podzielona na cztery sesje:Pierwsza sesja: Przyszłość przemysłu metalowo-maszynowego w czasach post-pandemii –  panel dyskusyjny ekspertów KM METALIKA
  Sesję plenarną: Innowacyjność i współpraca w przemyśle metalowo-maszynowym
  Sesję praktyczną: Smart Factory Logistics  – Laboratorium Metod i Analiz Logistycznych LOG-LAB, SIL .
  Sesję posterową i networkingową.
  Po sesji plenarnej nastąpiło podpisanie umowy współpracy pomiędzy KM METALIKA i Lubuskim Klastrem Metalowym. Tym samym otwieramy nowy rozdział METALIKI.
  Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za uczestnictwo i do zobaczenia za rok na SMART 2021! Marzena Frankowska i Marek Dymsza

 

Wrzesień 2020

 • 22 września 2020 – On-line B2B meetings for metal industryZapraszamy na GIEŁDĘ KOOPERACYJNĄ ONLINE DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO, którą organizuje dn. 22.09.2020 Vojvodina Metal Cluster wraz z partnerami.Wymagana jest rejestracja elektroniczna. Spotkania będą się odbywały po 25 minut w godzinach od 10:00 do 14:00. Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem o ostatecznej liście i terminie spotkania przed wydarzeniem.Więcej informacji w liście zapraszającym w załączniku oraz na stronie https://itcmindb2b.talkb2b.net/Do pobrania: Invitation letter (załącznik)
 • W kontynuacji naszej Akademii Lean Management zapraszamy członków Klastra METALIKA na warsztaty z Mapowania Strumienia Wartości (VSM), które zaplanowane są na 22-23 października 2020.Warsztaty organizujemy z Lean Enterprise Institut. Tym razem, to firma klastrowa Inter-Metal s.c. zgodziła się udostępnić swój zakład produkcyjny, byśmy mogli „na żywym organizmie” zdobywać nową wiedzę i umiejętności.PODCZAS WARSZTATÓW ZAPEWNIONE ZOSTANĄ BEZPIECZNE PROCEDURY (odstęp, przyłbice, płyny do dezynfekcji i inne).Spółka Inter-Metal s.c. specjalizuje się w zakresie technologii obróbki metalu. Kompleksowa oferta obejmuje usługi od cięcia laserowego, poprzez proces cięcia stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych aż po cięcie laserowe aluminium jak również obróbkę laserową profili i rur. Firma posiada zaawansowany park maszynowy oraz działa w oparciu o kulturę organizacyjną LEAN.http://www.inter-metal.pl/Program szkolenia (do pobrania).

Czerwiec 2020

 • Szanowni Państwo, 24.06.2020 udało się przeprowadzić pierwszy w historii Klastra webinar i to z sukcesem!
  W wydarzeniu pt.: BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH, uczestniczyło 39 osób które się zalogowały.
  Prelegentami byli:
  – Tomasz Madzio, Członek Zarządu spółki Credit Risk Brokers Sp. z o.o.
  – Wojciech Sadowski, Prezes Zarządu CRB Faktoring Sp. z o.o.
  – Klaudia Jakubowska, radca prawny, Kancelaria SDO
  – Paweł Tański, radca prawny, Kancelaria SDO
  Wszystkim uczestnikom webinaru dziękujemy za uczestnictwo i wyrozumiałość na problemy techniczne jakie wystąpiły na początku wydarzenia
 • Zapraszamy na webinar pt.: „ BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH”, organizowany przez Klaster Metalowy METALIKA oraz Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, który odbędzie się w przyszłą środę 24.06. godz. 12.00.Będą aktualne i bardzo interesujące tematy oraz wysokiej klasy prelegenci – cały program i zaproszenie w załączniku (PDF).Planowane są prezentacje dwóch podmiotów tj. firmy Credit Risk Brokers oraz Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy.Po każdej prezentacji będzie możliwość zadania pytań prelegentom. Liczymy, że webinar będzie trwał około 1,5 godz.Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM (instrukcja jak zainstalować oprogramowanie: https://www.youtube.com/watch?v=mPUxyErw0MM). 22.06.2020 zamieścimy link do logowania.Zachęcamy i prosimy o zarejestrowanie się klikając w okienko umieszczone w załączniku PDF  REJESTRACJA ON-LINE lub klikając na załączony link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGJF0xKNp8ZN2xBYxkbuCC4pUNd4f2OYnoXCxAsQddJLi0w/viewformDokument do pobrania: Zaproszenie – BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ FIRMY W OKRESIE ZMIAN RYNKOWYCH – Webinar
 • Z przyjemnością dzielimy się informacją, że Garo Polska, kolejny już raz, znalazła się w corocznym rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw “Gazele Biznesu”. Firma została nagrodzona “Supergazelą Biznesu 2019 województwa zachodniopomorskiego”. Serdecznie gratulujemy!

Maj 2020

 • 20 maja za pośrednictwem Skyp’a odbyło się szkolenie zorganizowane przez AIR PRODUCTS skierowane do właścicieli, głównych spawalników, kierowników utrzymania ruchu i wdrożeniowców p.t.: “Spawanie łączy. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie spawania”. Poruszane zagadnienia:
  • zalety nowoczesnej butli gazowej z wbudowanym reduktorem typu Integra® – większe bezpieczeństwo i wydajność w spawaniu;
  • mieszanki osłonowe Linx® – specjalnie przygotowane mieszanki spawalnicze z myślą o zwiększonej wydajności i niższych kosztach spawania;
  • sprzęt i materiały spawalnicze marki Veriforce®, jak i innych renomowanych producentów;
  • robotyzacja i automatyzacja – Air Products w swojej ofercie posiada również roboty spawalnicze, usługi od projektu po montaż robota u klienta

  Marzec 2020

  • UWAGA: Publikujemy pierwsze w Polsce badania sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych (z branży metalowo-maszynowej i branż komplementarnych) w związku z epidemią Koronawirusa. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw Klastra Metalowego METALIKA oraz innych przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
   (Raport do pobrania w wersji pdf)
  • Ważne -> FIRMY MAJĄ GŁOS!
   Klaster Metalowy METALIKA prowadzi badanie na temat „Sytuacji przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego oraz branż komplementarnych w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19”. Celem badania jest zebranie opinii i bezpośrednie przekazanie merytorycznego głosu przedsiębiorstw do decydentów, którzy właśnie debatują nad sposobem reagowania. Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o jej wypełnienie i odesłanie nam mailem na adres: biuro@polskieklastry.org


  (Pobierz ankietę w wersji PDF)

 • Due to the health crisis, we are currently experiencing because of COVID-19, and as a result of the measures taken by the government, all events of METALIKA Metal Cluster including SMART2020 have been cancelled until further notice. We will keep you informed of any possible reports. In the meantime, take care of yourself and remember: stay at home!

Styczeń 2020

 • Misja Klastra METALIKA na targi MECSPE we Włoszech (Parma, 25-28.03.2020) została odwołana ze względu na rozwijającą się epidemię COVID-19.
 • Jak co roku w dniach 10-11.01.2020 r. w nadmorskim hotelu SEASIDE w Kołobrzegu odbyły się warsztaty klastrowe pt.: „Tworzenie wartości dodanej w ramach współpracy podmiotów Klastra METALIKA” Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część warsztatową i część integracyjną.
  W części warsztatowej m.in. zostali przedstawieni nowi członkowie klastra: firma BOSSARD POLAND Sp. z o.o. reprezentowana przez p. Milenę Gregorczyk i p. Katarzynę Czajkowską oraz firma FOSEKO reprezentowana przez p. Sebastiana Sokołowskiego i Aleksandra Przyborskiego. Zostały omówione planowane działania, min. wyjazdy na warsztaty z Mapowania strumienia wartości w Polkowicach, wyjazd na targi do Madrytu, promocja w Szczecinbiznes.pl, projekt UE CORNET, a w części integracyjnej motywem przewodnim były zawody na sali fitness. Zwycięzcami okazali się: Grzegorz Grochala z Hurtostal2 oraz Anna Białoszycka z firmy BAKRON. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok na kolejnych warsztatach!
 • W połowie stycznia przeszliśmy akredytowane szkolenie AgilePM® zakończone międzynarodowym egzaminem z pozytywnym dla nas efektem. Celem akredytowanego szkolenia AgilePM® jest zwiększenie efektywności i kompetencji z zakresu:
  wiedzy: podstaw teoretycznych metodyki zarządzania projektami AgilePM i umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach zgodnie z metodyką AgilePM oraz rozróżniania klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami, zarządzania cyklem życia projektu wg metodyki AgilePM.Mamy to już za sobą, egzamin pisemny zdany!

klaster metalowy metalika

The Cluster was established in March 2011 and is located in the north-western region of Poland. The aimof its initiative is the dynamic development by means of expanding the range of the internal cooperation as well as the cooperation with the external companies (domestic and foreign).

 

mp polskie klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. is a joint venture of specialized marketing companies established for the purpose of the coordination of the METALIKA Metal Cluster.

 

Partnerzy
logapartnerow_1logapartnerow_2logapartnerow_4Logo_EEN-1logo-ZUT-1izba-gospodarcza-polnocnej-wielkopolski


Social Media

Comments are closed.