Home

Październik 2021

 • Kolejne spotkanie KM METALIKA, tym razem gościliśmy w MOSiR w Wałczu. Mieliśmy okazję poznać dwóch nowych członków klastra: p.Franka Reitera reprezentującego Ardenz Polska Sp. z o. o. Sp. K. i p.Marka Tańskiego reprezentującego Zakład Mechanizmów Napędowych s.c. obie firmy ze Świdwina.Omówiliśmy wydarzenia w których braliśmy udział: ITM w Poznaniu oraz misję gospodarczą do Dubaju. W drugiej części spotkania przekazaliśmy informacje o nowej perspektywie finansowej dla WZP, wyniki pracy grupy roboczej ds. RPO WZP i przedstawiliśmy Projekt „SMART 2021. Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP”, którego jesteśmy koordynatorem. Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu w Szczecinie połączone z konferencją SMART2021.

Wrzesień 2021

 • Zakończona została misja gospodarcza na targi THE BIG 5 oraz THE BIG 5 HEAVY w Dubaju (10-15.09.2021), w której wzięli udział przedstawiciele naszego klastra:
  • Intermetal s.c. – Mariusz Kruszyński
  • Sumara sp. z o.o. – Maciej Sumara
  • Klaster Metalowy METALIKA (MP Polskie Klastry sp. z o.o.) – Marzena Frankowska

  Misja była realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.
  Odbyliśmy szereg ciekawych spotkań, efektem są pierwsze maile z nawiązanych kontaktów.
  Na targach przekazane zostały materiały promocyjne otrzymane od firm klastrowych, a nadesłane przez informacje posłużyły podczas prowadzonych rozmów z kontrahentami zagranicznymi.

 • Nie mogło nas zabraknąć na targach ITM INDUSTRY EUROPE. To największe i najbardziej znaczące targi przemysłowe w tej części Europy, prezentujące światowe trendy zgodne z ideą Przemysłu 4.0. Uczestniczyliśmy w konferencji: „Jedna silna gospodarka – szanse i możliwości we Wschodniej Brandenburgii – polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”. Spotkanie organizowane było przez zrzeszone w Business Location Network – Investor Center Ostbrandenburg oraz Investor Center Uckermark. Po konferencji spotkaliśmy się z Marie-Christin Menke z nową szefową Cluster Metal Industry z Economic Development Agency / Brandenburg oraz z kilkoma firmami, m.in. z EUROPA Systems.

Sierpień 2021

 • Klaster Metalowy METALIKA jako organizacja weźmie udział w misji gospodarczej na targi THE BIG 5 oraz THE BIG 5 HEAVY w Dubaju, która odbędzie się w terminie 11-15 września 2021 r.Misja realizowana jest w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.Misja wyjazdowa dedykowana jest firmom działającym w branży budowy i wykańczania budowli, wykończenia wnętrz oraz maszyn i urządzeń. Udział w misji zakłada uczestnictwo w targach The Big 5 i The Big 5 Heavy, spotkania B2B, seminarium branżowe, wizytę studyjną w jednym z przedsiębiorstw na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czerwiec 2021

 • Jubileusz 10-lecia Klastra Metalowego METALIKA
  Jubileuszowa uroczystość odbyła się 25 czerwca w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych oraz pomysłodawcy i założyciele Klastra z byłą rektor PWSZ w Wałczu dr hab. Jolantą Witek prof. AJP, Starostą Wałeckim dr. Bogdanem Wankiewiczem, Sekretarzem Powiatu i jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu Zbigniewem Wolnym oraz klastrowi przedsiębiorcy z trzech województw, W gronie gości znaleźli się ponadto obecny Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski oraz Prorektor dr Kamila Trojanowska. Uroczystość prowadzili koordynatorzy Klastra Melowego METALIKA dr hab. Marzena Frankowska prof. US i Marek Dymsza. Marzena Frankowska odczytała listy gratulacyjne w związku z jubileuszem 10-lecia Klastra Metalowego METALIKA, jakie przesłali JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, który honorowym patronatem objął utworzenie klastra w 2011 roku oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek. Po odczytaniu listów gratulacyjnych nastąpił pokaz slajdów, ilustrujących osiągnięcia z 10-letniej działalność klastra METALIKA. Uhonorowano również członków założycieli METALIKI, którzy 10 lat temu podpisywali umowę klastra. W drugiej części spotkania uczestnicy jubileuszu zwiedzili Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Ostatnim punktem jubileuszu było spotkanie na Zamku w Tucznie. Dziękujemy wszystkim osobom za maile, ciepłe słowa, życzenia i obecność z nami podczas spotkania w Wałczu i na zamku w Tucznie.


  Prezentacja w PDF-ie

 • Zapraszamy na konferencję pod patronatem KM METALIKA
  Rejestracja online:
  www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/utrzymanie-ruchu-2021-gdynia
 • Przy udziale Pana dr inż. Wojtka Musiała w Regionalnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w PWSZ w Wałczu zorganizowaliśmy w dniu 16 czerwca praktyczną prezentacją gratowarki krawędzi blach po wypalaniu laserowym. Zostały zaprezentowane możliwości usuwania wypływki po cięciu plazmą oraz gratu po cięciu laserem oraz zatępiania ostrych krawędzi detali przed malowaniem / cynkowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w prezentacji i mamy nadzieję, że pozwoli to na optymalizację procesów w firmach. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi możliwościami prezentowanej maszyny zachęcamy do kontaktu: piotr.wielgat@intechmet.pl / +48 503 569 621

Czerwiec 2021

Kwiecień 2021

Marzec 2021

 • 31.03.2021r. odbyło się spotykanie on-line z kierownictwem Centrum Inicjatyw Gospodarczych w osobach: Jacek Wójcikowski – Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych i Paweł Szeremet – Kierownik Biuro ds. innowacyjności i inteligentnych specjalizacji.
  Celem spotkania była prezentacja raportu z przeprowadzonych badań p.t.: „Kształtowanie relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych – dobre praktyki”, którego autorami byli: Marzena FRANKOWSKA – Klaster Metalowy METALIKA, Magdalena ŁAWICKA – Klaster IT, Marek DYMSZA – Klaster Metalowy METALIKA, Andrzej MONTWIŁŁ – Klaster Morski, Przemysław WOJDYŁA – Klaster Zielona Chemia oraz zainicjowanie działań z UM WZP w nowej perspektywie 2021-2027.
 • W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Organizacyjną klastra, Raportu z działalności KM METALIKA za 2020 r. zostały wysłane drogą mailową do wszystkich członków KMM dokumenty dotyczące X ZWZ Klastra Metalowego METALIKA t.j.: uchwały (w firmie elektronicznej), załącznik do uchwały (Raport z działalności KM METALIKA za 2020 r.) oraz Regulamin do głosowania. Wszyscy członkowie KM METALIKA, zostali poproszeni o zapoznanie się z dokumentami i elektroniczne oddanie swoich głosów nad uchwałami. Za nadesłane głosy: DZIĘKUJEMY!
  Działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Klastra Metalowego METALIKA, zwanego dalej Klastrem, wnieśliśmy jako Koordynatorzy KMM o podjęcie uchwał, które Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra Metalowego METALIKA obowiązane jest uchwalić zgodnie ze Statutem, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego działalności Klastra. Posiedzenie X ZWZ Klastra było zaplanowane na dzień 31 marca 2021 roku, ale z powodu siły wyższej (pandemii COVID-19 i wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego) nie było możliwe odbycie posiedzenia w zaplanowanym terminie i w sposób bezpośredni.
 • W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących spotkań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie on-line z Radą Organizacyjną klastra celem przedstawienia Raportu z działalności KM METALIKA za okres 01-12.2020. Przewodniczący R.O. otworzył spotkanie i po omówieniu przeprowadzonych działań w 2020 r. oraz przedstawieniu planów na 2021r. zarządził głosowanie. Rada Organizacyjna KM METALIKA w osobach: Zbigniew Wolny – Przewodniczący R.O KMM, Jerzy Ćwiszewski – członek R.O, Zygmunt Jędrzejczyk – członek R.O., Wojciech Musiał – członek R.O. i Marek Dymsza – członek R.O pozytywnie zaopiniowała działalność koordynatorów klastra. Dziękujemy!

Luty 2021

 • Jako Partner konferencji, zapraszamy na dwudniową konferencję skierowaną do pracowników firm branży przemysłowej, działów projektowych, produkcyjnych, rozwoju i sprzedaży, osób będących użytkownikami rozwiązań do projektowania oraz managerów odpowiedzialnych za rozwój, sprzedaż i innowacyjność w firmach.Podczas serii wirtualnych sesji dla branży przemysłowej, poruszone zostaną takie zagadnienia jak praca w nowej rzeczywistości, nowości i trendy w zarządzaniu danymi i projektami oraz innowacje w przemyśle maszynowym i budowlanym. Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy mogą rejestrować się na dowolne dni i sesje tematyczne, zgodnie z obszarem swoich specjalizacji i zainteresowań. Szczegółowa agenda i rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie konferencji pod adresem www.autode.sk/przemysl2021

    Pobierz agnedę Autodesk Days 2021 w PDF
 •   Pobierz program w PDF
 • Webinar: „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP”
  W ramach współpracy Klastra Metalowego METALIKA z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium pn. „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” oraz spotkaniach b2b z zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2021 r. w godzinach 09:30-17:00 i jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem zagranicznym.
  Spotkania indywidualne z wybranymi przedsiębiorcami z zagranicy będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają prelekcji, m.in. na temat roli jaką odgrywa efektywność energetyczna w przyśpieszaniu przejścia przedsiębiorstw na czystą energię oraz osiągnięcia dzięki niej celów klimatycznych i ekonomicznych.
  Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i  angielski.
  Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.
  Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim): Accelerating energy efficiency in SMEs – Home (b2match.io) do dnia 24 lutego 2021 r.

Styczeń 2021

 • 26.01.2021 Seminarium on-line „Funkcjonowanie bazy UE: Access2Markets”
  Komisja Europejska uruchomiła bardzo użyteczne narzędzie pomagające eksporterom i importerom. Powstała ogromna baza danych (stale aktualizowana), która umożliwia obliczenie ceł i wszelkich opłat w handlu międzynarodowym. Dotyczy to również handlu z Wielką Brytanią.Więcej informacji i dostęp do narzędzi -> https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

    Access2Markets w PDF

klaster metalowy metalika

The Cluster was established in March 2011 and is located in the north-western region of Poland. The aimof its initiative is the dynamic development by means of expanding the range of the internal cooperation as well as the cooperation with the external companies (domestic and foreign).

 

mp polskie klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. is a joint venture of specialized marketing companies established for the purpose of the coordination of the METALIKA Metal Cluster.

 

Partnerzy
logapartnerow_1logapartnerow_2logapartnerow_4Logo_EEN-1logo-ZUT-1izba-gospodarcza-polnocnej-wielkopolski


Social Media

Comments are closed.