Efektywność Energetyczna

H2020: EE-METAL


Wrzesień 2017

 • W dniach 11-12 września w Szczecinie w Serwisie Inter-Lab Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się IV seminarium projektowe EE-METAL. Organizatorem były MP Polskie Klastry Pierwszego dnia w części roboczej były omawiane zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, komunikacją oraz raportem technicznym. Dzień zakończył się zwiedzaniem Wałów Chrobrego i wspólną kolacją. Drugiego dnia były omawiane zagadnienia dotyczące EMS/SCADA i ISO 50.001 oraz ESCO.


Czerwiec 2017

 • 22 czerwca w siedzibie PGE S.A. w Warszawie miało miejsce spotkanie robocze w ramach projektu EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA)”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie: współpracy pomiędzy stronami, poszczególnych etapów projektu oraz trwających audytów wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PGE S.A oraz MPPK i AUiPE.
 • Zaproszenie Śniadanie z Ekspertem – 19.06.2017 – Poznań Efektywność-energetyczna w kontekście ISO 50001 – Projekt EE-Metal

  Pobierz zaproszenie

 • 8 czerwca w siedzibie firmy GARO Polska sp. z o.o. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA)”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie poszczególnych etapów projektu oraz trwających audytów wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej.


Maj 2017

 • 5 maja został podpisany List Intencyjny między MP Polskie Klastry sp. z o.o., a TÜV SÜD Polska z o.o. w zakresie współpracy w tematyce zgodnej z europejskim projektem EE-METAL: “Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry”


Kwiecień 2017

 • 26-27.04.2017 r. MISJA KLASTRA METALOWEGO METALIKA – HM 2017
  W dniach 26-27.04.2017 r. odbyła się misja Klastra Metalowego METALIKA na targi Hannover Messe 2017. W programie wyjazdu mieliśmy  Guided Tour – zwiedzanie z przewodnikiem po wybranych stoiskach na targach, prezentujące w praktyce koncepcję Industry 4.0 („Industry 4.0 & Industrial Internet”), spotkanie Klastra Metalowego METALIKA z Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg („Cluster to Cluster meeting:  Industry 4.0 – the challenge for metal and metalworking SME’s”), zwiedzanie stoisk wystawców klastra niemieckiego Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg oraz stoisk wystawców prezentujących osiągnięcia w zakresie zastosowania energooszczędnych rozwiązań w sektorze przemysłu metalowego i maszynowego pod kątem efektywności energetycznych (oprogramowania, urządzenia, systemy). Podczas „Polish Night” – Noc Wystawców mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z p. Jadwigą Emilewicz – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Marzec 2017

 • Dnia 14-15 marca w Lyonie, we Francji odbyło się seminarium projektu EE-METAL. Organizatorem było Metallurgie Rhodanienne.
  W programie seminarium znalazły się zagadnienia efektywności energetycznej, a w tym realizacja audytów energetycznych w przedsiębiorstwach MŚP przemysłu metalowo – maszynowego.
  Poruszano również tematykę wdrożenia normy ISO 50001. W tym celu prezentację wygłosiła przedstawicielka francuskiego stowarzyszenia normalizacyjnego AFNOR.
  Uczestniczy zwiedzali również centrum szkoleniowe ufundowane przez regionalne przedsiębiorstwa. Centrum kształci rocznie 1500 uczniów oraz świadczy usługi szkoleniowe dla lokalnych firm.


Luty 2017

 • OSTATNIE MIEJSCA NA BEZPŁATNE AUDYTY ENERGETYCZNE DLA MŚP PRZEMYSŁU METALOWO-MASZYNOWEGO (MMA)
  – GRUPY PKD 24, 25 i 28
  bezpłatne audyty energetyczne skierowane do sektora MŚP przemysłu metalowo-maszynowego według specjalnie opracowanej metodologii, a także bezpłatne:
  – przeszkolenie pracowników firmy w zakresie oszczędności energetycznej,
  – przygotowanie 2 firm do wdrożenia standardu zarządzania energią (ISO 50001).
  Jest to szansa dla polskich firm, by zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty funkcjonowania firmy.

  Co należy zrobić by wziąć udział w projekcie?
  Wypełnić kwestionariusz (wystarczy odpowiedzieć na pierwsze 4 pytania oznaczone gwiazdką) i odesłać skan załączonego kwestionariusza na adres: biuro@polskieklastry.org lub skontaktować się z nami telefonicznie: Marek Dymsza, t.: 603 798 785. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.ee-metal.com


Styczeń 2017

 • 30 stycznia została podpisana trójstronna Umowa współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną S.A. w Warszawie oraz MP Polskie Klastry sp. z o.o. i Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. w zakresie rozwijania idei efektywności energetycznej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw branży metalowo – maszynowej, przy jednoczesnym wsparciu przez PGE działalności realizowanej przez MPPK i AUiPE, wymiany poglądów oraz doświadczeń, jak również wspieranie pozytywnego wizerunku Stron Umowy.


Listopad 2016


Październik 2016


Wrzesień 2016

 • W dniach 15-16 września 2016 r. w siedzibie Associazione Industriale Bresciana w Bresci (Włochy) miało miejsce II spotkanie wszystkich uczestników projektu HORYZONT 2020 w ramach programu “Inteligentna Energia”. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięły udział: Marzena Frankowska i Marek Dymsza (MP Polskie Klastry Sp. z o.o.) oraz Monika Mrówczyńska i Marta Podfigurna (AUiPE z Łodzi).
  Podczas spotkania zostały podsumowane ostatnie sześć miesięcy wspólnych działań oraz zostały omówione działania na kolejne pół roku.


Czerwiec 2016

 • 16 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Stargardzie odbyły się spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, które dotyczyły prezentacji międzynarodowego projektu EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.:” Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry  Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA). Celem zorganizowanego spotkania było podniesienie świadomości wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej nt. konieczności racjonalnego gospodarowania energią, oraz tworzenia spójnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach. Współgospodarzem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu reprezentowana przez Panią Rektor Jolantę Witek i Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego reprezentowana przez p. Joannę Hajduk.

Kwiecień 2016

 • EE-METAL na Forum Termomodernizacja 2016
  12 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). To już szesnasta edycja FORUM organizowanego corocznie przez ZAE, podczas którego dokonano przeglądu najważniejszych aktualnych problemów efektywności energetycznej w budynkach.Głównym tematem tegorocznego FORUM były audyty energetyczne w przedsiębiorstwach. Temat ten wiąże się z przygotowywanymi nowymi przepisami w tym zakresie, a zwłaszcza z ustawą o efektywności energetycznej oraz rolą audytorów i Zrzeszenia w jej wdrażaniu.W ramach FORUM omówione zostały między innymi następujące ważne tematy:

  • Ustawa o Efektywności Energetycznej – podstawowe nowe rozstrzygnięcia,
  • Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach,
  • Audyty efektywności energetycznej w MŚP – procedury i narzędzia,
  • Ocena poziomu wdrożenia dyrektywny EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków,
  • Rozwiązania podnoszące Efektywność Energetyczną w przemyśle,
  • Finansowanie projektów Efektywności Energetycznej w przedsiębiorstwach,

  Starano się także odpowiedzieć na pytanie: Co dalej z Efektywnością Energetyczną?

  Jednym z prelegentów był Andrzej Gołąbek (AUiPE w Łodzi), który omówił międzynarodowy projekt EE-METAL dotyczący poprawy efektywności energetycznej w MŚP z branży przemysłu metalowego i maszynowego. Projekt ma za zadanie tworzenie innowacyjnych narzędzi (technicznych, informacyjnych, handlowych i finansowych) umożliwiających przezwyciężenie istniejących barier, które utrudniają wdrożenie w tych przedsiębiorstwach działań energooszczędnych.

  Szczegółowe informacje o FORUM na stronie www.zae.org.pl.

  AUIPE jest partnerem Klastra Metalowego METALIKA w projekcie EE-METAL, odpowiedzialnym za przeprowadzanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach objętych projektem.

Marzec 2016

Comments are closed